کد خبر: 50823

تاریخ انتشار: آوریل 16, 2020

گفتگوی صمیمانه با بابک طیبی شاعر، نویسنده ومنتقد ادبی

گفتگوی صمیمانه با بابک طیبی شاعر، نویسنده ومنتقد ادبی باسلام خدمت شما ازاینکه دعوت مارابه یک گفتگوی ادبی پذیرفتید ممنون وسپاسگزاریم بابک طیبی:باسلام به شماوخوانندگان خوب سایت میلاتی نیوز امیدوارم این گفتگو برای خوانندگان مفیدواقع بشود بعنوان اولین سوال:لطف کنیدشرح مختصری اززندگی وفعالیت های فرهنگی تان را برای خوانندگان شرح بدهید بابک طیبی:من هم مثل […]

گفتگوی صمیمانه با بابک طیبی شاعر، نویسنده ومنتقد ادبی

باسلام خدمت شما ازاینکه دعوت مارابه یک گفتگوی ادبی پذیرفتید ممنون وسپاسگزاریم

بابک طیبی:باسلام به شماوخوانندگان خوب سایت میلاتی نیوز امیدوارم این گفتگو برای خوانندگان مفیدواقع بشود

بعنوان اولین سوال:لطف کنیدشرح مختصری اززندگی وفعالیت های فرهنگی تان را برای خوانندگان شرح بدهید

بابک طیبی:من هم مثل هرآدمی یک سالی به دنیا آمده ام ویک سالی ازدنیامیروم
حالا دومیشونمیدونم اولیشوکه خودم نقشی نداشتم مردادپنجاه دوبه دنیاامدم حالا مسایل شخصی رازیاد بازگونمی کنم چون برای مخاطب هاتون زیادقابل توجه نباشه وقت گیرباشه
ولی درمورد زندگی ادبی من اواخر دهه شصت به سرودن شعرعلاقه مندشدم ودهه هفتاد جزشاعرای مطرح استان فارس بودم وتوی کشورهم بالاخره می شناختند
ودرسال هفتادوشش امدم بسمت داستان نویسی. درسال هفتادونه اولین کتابم چاپ شد با عنوان “پایی ازاین دست تماشا” که دربین رمانهای ادبیات پایداری بعنوان بهترین رمان کشوربرگزیده شد
هم زمان مسولیت انجمن داستان حوزه هنری فارس راهم بعهده گرفتم
وبعددیگه ماجراعوض شد
واین دو جاده موازی شعروداستان وبالاخره وگاهی هم یک جاده فرعی نقدهم به ضرورت بحث علاقه اضافه شد به این ماجراو کتابهای دیگه بنده نوشته ام که در سایت های اینترنتی که درمورد نویسندگان مطلب میگذارند موجود است. می توانید لینک بدهید مخاطباتون به آسانی می توانند رجوع بفرمایندبه تفسیرکامل زندگی بنده شرح داده شده.
مضاف براینکه ازاواسط دهه هفتاددرچندین جشنواره دبیراین جشنواره هابودم
درچند ده جشنواره ادبی بعنوان داورو منتقد دعوت شدم. وحضورداشتم کل زندگی ادبی بنده تااین زمان بود. و بخش مهمی که به شرط حیات باید ادامه پیدا کند.

میلاتی نیوز:کتاب شعرو داستان نویسی قشقایی درسه دهه گذشته تقریبا بصورت پراکنده شروع شدولی نه بصورت منظم علت این عقب ماندگی رادرچه می دانید؟

بابک طیبی:درمورداینکه چراقشقایی انجمنی وتشکیلاتی برای نویسندگی نداره باید عرض بکنم کلا ماایرانی ها بصورت عام وجنوبی ها بصورت خاص خیلی انسانهای تشکل پذیری نیستیم
ادمهای خیلی فردگرایی هستیم
بخاطراین هست که درجنوب ایران بصورت خاص خیلی کمترهست یا اگربوده بصورت دولتی بوده که چیز یا ازآن بیرون نیامده یا انقدرمحفلی وخصوصی بوده که اهمیتی نداشته
واساسا خیلی نویسنده ازمیان این انجمن هاواین تشکلها بیرون نمیاد بیشتردرتجربه های زندگی وعلاقه های فردی به مقوله نویسندگی بوجودامده
یک نکته هم عرض بکنم
اخیرا دکتررجایی پناه نازنین ازدوستان خوب بنده یک اقداماتی کرده اند
ازطریق” بنیادادبیات ایرانیان “یک انجمنی بصورت رسمی به ثبت رسانده اندیک عده هم اعضای این انجمن هستند
که بنده هم عضوهمین انجمن هستم ولی بیشتر مجازیه رنگ بوی جلسات هفتگی وماهیانه وهمدیگرودیدن را نداره
امیدوارم این اتفاق بیفته به صورت رسمی ودوره ای یاهفته ای وماهانه این جلسات برگذاربشود.
قشقایی هاهم چون بیشتردر جنوب زندگی می کنندبصورت خاص تشکل پذیرنیستندوهمین روحیه ایلی واررادارند
خیلی جاهابه مردمان امریکای جنوبی شبیه هستیم همان رفتارهای فردگرایانه راداریم که انتقاداتی به قشقایی هامیشود
بعضی مواقع ماخودمان رادرمرکز جهان می بینیم وچون دراقلیت هم بوده ایم واین افسانه هاکه اخیرٱدامن می زنند وخیلی این روحیه راتقویت میکنه این مسایل قومی ونژادی منظورم هست
وفکرمیکنم که ماچاره ای نداریم که بالاخره این روح مدنیت رابپذیریم
جهان امروزرادرک بکنیم
چونکه مااون نوع زندگی رانداریم
یک زمانی ماجامعه فدراسیون مانندبوده ایم یک ایلخانی داشته وجاهای دیگه خوانین کوچکترو کلانتران والان شرایط زندگیمون بصورت قومی وقبیله ای وطایفه ای نداره انگاری ذهن هامون مربوط به همان دشت هاوبیابانها وگله هاورمه هاست اماجسم هامون درواقع داره توی شهرو شرایط امروزبه اصطلاح جامعه مدرن زندگی میکنه این دودر واقع وضعیت متناقض به این روحیه دامن میزنه وماخیلی آدمهای نوستالوژیکی هستیم خیلی علاقه مندی داریم به عقب برگردیم
درخاطرات گذشته مون زندگی بکنیم. به نظرم باید خیلی عالمانه اینهارا نقدکردبازگوکردکه شایدکه مابه یک مکاشفه تازه تری درظرفیت فعلی خودمان وایلمان درجهان امروزبرسیم همه اینها ممکن نیست الا رگهای متورم گردنمان راکمی بداخل ببریم وکمی قوه پذیرشمان رابالاترببریم

میلاتی نیوز:این سوال شایدخیلی ازعلاقه مندان به کتابهای شماباشه واین سوال این هست که چراشماشعرترکی نگفته ایدیاکتاب شعرترکی ندارید؟

بابک طیبی:ترکی زبان عاشقانه منه اون هزارتوی درون منه بعضی ازاحساس های آدم حتی موقع فکرکردن به انها این ادمهای دوزبانه یاچندزبانه به تعبیری مولتی لنگویچ وماموقعی که اندیشه می کنیم فکرمی کنیم به هرزبانی حالایاترکی یا فارسی یاآنهای که زبان انگلیسی می دانندمن حتی عاشقانه ترین جملاتم راهم به عشق درذهنم مرورمی کنم به تورکی می اندیشم گاهی در دفترو دستک خودم تورکی شعرمی نویسم ولی هنوزبه صورتی که بخوام بنویسم وچاپ کنم هنوز جدی نبوده
چراکه !!من بنا به نوع زندگی که داشتم ابتدا بیشتردر شیرازیوده وپدرم خوب دبیر دانشسرای زمان بهمن بیگی وبعدازانقلاب هم درشیرازتاهمین اواخرتدریس می کردندواین شدکه قشقایی شهری باشم البته توی ایل هم رفت امدمی کردم پدربزرگ مادربزرگ دایی عمو وبقیه اقوام مرتب دیدار داشتیم
ولی دغدغه اصلی من حداقل ازهمان ابتدا به فارسی نوشتن وخواندن بوده وبه فارسی می نوشتم وبیشتر تکلم می کردم ماباید این موضوع رابپذیریم
خیلی جاهابه بنده ایراد گرفته اندکه چراتورکی نمی نویسی چرا بیشترتورکی تکلم نمی کنم وموضع میگیرند
باید بپذیریم که خیلی ها مثل بنده قشقایی شهری شده اند
قشقایی به تعبیر بعضی دوستان شیرازی شده یاایرانی شده
علتش ناتوانی بنده دراین عرصه است ولی خیلی از مطالب دوستان که تورکی نوشته اند میخوانم ودوست دارم اندوخته هایی که ازادبیات جهان و ایران دارم گاهی به دوستان جوان توصیه هاو راهنمایی های میکنیم
خصوصا دوستانی درعرصه ادبیات قشقایی کارمی کنند حداقل بعنوان مشورت راهکارهایی درباب نویسندگی ونوشتن می دهم ونقدهای که دراین موضوع باشه می نویسم ومنتشرمی کنم که دوستان استفاده ببرند
اینکه چراقشقایی نویسی نمی کنم بایدبگم خیلی دوست دارم کتاب های شعریا داستان های زیادی که نوشته شده مطالعه میکنم دوست دارم یک رمان باموضوع ایل قشقایی بنویسم بهرحال امیدوارم که دوستان علت چرایی این تورکی ننوشتن کتابهایم راتونسته باشم شرح بدهم وعلت راگفته باشم .

میلاتی نیوز:پیشنهادجنابعالی بعنوان یک فعال فرهنگی که دستی درشعرو نویسندگی ونقد داریدواین بن بستی که دران قرارگرفته چه راهکاری میتواند این ادبیات قشقایی راازاین وضعیت خارج گرداند

بابک طیبی:من فکرکنم پیشنهادم رادادم مهمترین پیشنهادی که بایدعرض بکنم در ادبیات قشقایی شکل بگیره خصوصا در ادبیات قومی یک تشکل حرفه ای بایدشکل بگیره ببینید اکتایو پاز شاعرمکزیکی میگه اگرتو بزرگ فکرکنی اتاق محقرتومی تواند مرکز جهان باشد
یعنی همین ده پانزده نفر نویسنده حرفه ای درباب ادبیات قشقایی کارمی کننداینها اگر یک مجال مالی پیدابشه که اسپانسری که کم هم نیستند ادم هایی که ازنظرمالی درموقعیت خوبی دارند
اگریک نفریا چندنفریک هیات امنایی تشکیل بدهند بعنوان اسپانسرهای فرهنگ وادبیات وتاریخ قشقایی. در خصوص راهکارهای اجرایی آن با تجربه هایی که داشته ام توی اجراییات فرهنگی یعنی دراین باب اشنایی کامل دارم ومی توانم کمک وراهنما باشم
که اگرعزیزی میادمن عامدٱ این پیشنهادرادررسانه سایت میلاتی میدهم تابگوش ان عزیزان متمول وعلاقه مند برسه
اگرعزیزی میادیک ریال سرمایه گذاری فرهنگی میکنه احساس نکنه که فقط درراه خدا انجام میده شما مثلا تصور بفرمایید که چندمیلیون برای یک جشنواره ادبی هزینه میشه دررهگذر برگذاری یک جشنواره حرفه ای میشود پیام های بازرگانی گرفت اگهی گرفت مثلاد توی نشریات یاتوی همین سایت ها که میخوان دیده بشونداگر توکار صنعت یاپخش یامشاغل دیگه هستند این افراد اگربیان اینجورازیک انجمن ادبیات قشقایی حمایت بکنند حالا نه به عنوان یک فعالیت حرفه ای اقتصادی نگاه بکنند ولی اطمینان میدهم که متضررهم نخواهندشد
اگرچنین موردی رخ بده محصولات فرهنگی بصورت کتاب و لوح فشرده بیادبیرون ودربین قشقایی ها فیلم سازوکارگردانهای خوبی داریم که کم وکیف این جشنواره هارامی توانند پوشش بدهندوبصورت محصول درفیلم و… بیرون بدهند
ونشریات وکتابهاهم همینطورکه باقی می مونه یک چیزی که بنده همیشه عرض میکنم یک جشنواره که برگذارمیشه حاصل آن محصولاتی هست که ازآن باقی می مونه بعد ده بیست یاحتی پنجاه سال بعدمیشه ازش استفاده کرد.
ماالان آثاری که دربحبوحه انقلاب پنجاه وشش وهفت شاعران ونویسندگان ایرانی که توی اون انستیتوی گوته تهران برگذارشده
محصولات مکتوب اون گردهمایی بصورت کتاب الان دردسترس هست
ومرتب یادمی کنیم ازان شب شعروشب داستانهای چند دهه گذشته اگراین کتاب نبود هیچ چیزی مانداشتیم یک روایت شفاهی که به مرورزمان گم ومحومیشد
بنده بعنوان نه یک نویسنده وشاعربلکه بعنوان کسی که در زمینه فرهنگی کاراجرایی کرده این پیشنهادرامیدهم اگرعزیزانی مایل بودندو استقبال کردند
وازطریق همین رسانه میتوانیم وصل بشویم ویک کارخوب فرهنگی باکمک متمولین قشقایی انجام بدهیم که بتوانیم ادبیات قشقایی را درایران وبعد در بعدجهانی مورد توجه قراربدهیم

میلاتی نیوز:دراخر جناب استادطیبی هرچه دل تنگتان خواست بفرمایید ؟

بابک طیبی: در طول تاریخ همیشه پشت سر یک فرهنگ مکتوب برای نشر و معرفی اش یک ساز و کار حرفه ای و یک مدیریت خوب بوده که آن نوشته ها دیده شده و شدت تاثیر ایجاد کرده. تقاضای من از متمولین علاقه مند فرهنگی این است که پشت سر ادبیات قشقایی قرار گیرند و با راه اندازی مجموعه ای خوب و حرفه ای بستر سازی کنند برای دیده شدن محصولات فرهنگی. چرا که تنها صداست که می ماند. ما در عرصه هنرو ادبیات قشقایی افراد کم نظیری چون کامبیز نجفی، منصور نصیری، حسین ضامنی، محمد هنرمند، رامین خسروی، بهنام نوروزی و دیگران و دیگرانی داریم که قابل ارائه در سطح ملی هستند و با یک مدیریت خوب می شود با نشر آثارشان این فرهنگ قومی را حفظ و نگهداری کرد. چرا که از انسان و از فرهنگ تنها کلمه است که می ماند…

درپایان این گفتگو تعدادی ازکتاب های جناب بابک طیبی جهت اشنایی به اطلاع خوانندگان می رسانیم
پای ازان دست تماشا. یک قطره دوچشم .انارپشت پا. ازپله صدای دف می آید .زنده روددرتکریت . چشم های خردلی .رنج و نارنج ………

گفتگوازحسن طیبی دره شوری

 

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :10

 • ناشناس

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  عالی بود

  پاسخ

 • قشقایی

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  درودبرسایت میلاتی روش بسیارعالی،ذرپیش گرفته ایدمعرفی نویسندگان وشعرای قشقایی منتظرمصاحبه های بعدی،هستیم موفق باشید

  پاسخ

 • محسن

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  درود امیدواریم این روش مصاحبه که درثیش گرفتید ادامه دارباشه الان من میبینم نویسنده موفقی داشته ایم ولی شناختی نداشتیم حیف هست که ناشناخته باقی بمانتد کاربسیارخوبی بود

  پاسخ

 • دره شوری

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  اخیارهای،کوتاه درگروه های سایت خیلی خوبه سایت بی حاشیه ای هست مصاحبه هم خیلی خوب یکی ازنویسندگان که کنترشناخته شده معرفی کرده دست تان دردنکنه

  پاسخ

 • عطایی،قراچه

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  معرفی سایت درمنطقه پلدتا توسط یکی ازنویسندگان سایت کارموفقی بودکه توسط جوانان منطقه پیگیری،میشه مصاحبه خوبی بودممنون

  پاسخ

 • رضامحمدی

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  سپاس ازمطالب وخبرواطلاع رسانی تون مصاحبه خوبی هست معرفی اساتید ونویسندگان وموسیقدانان راهم مدنظرقراردهید

  پاسخ

 • سحرازشهرضا

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  سایت تازه تاسیس تان خوب جاافتاده مهم بی حاشیه بودن سایت هست که سیاسی هم نیست اخبارقشقایی رابیشترپوشش بدهید ممنون

  پاسخ

 • رضاطاهری

  تاریخ : 16 - آوریل - 2020

  سلام مصاحبه خوبی بود دست تان دردنکنه همه قشقایی هابایذحمایت بکنند ودرگروه ها به اشتراک بگذارنذ ماقشقایی هافقط همین فضای مجازی راداریم که باوجودپراکندگی زباد مارا بهم وصل میکنه پس بایدباحمایت بیشتریک راسانه خوب دیگه داشته باشیم

  پاسخ

 • فرید‌‌

  تاریخ : 17 - آوریل - 2020

  عالی‌بود‌‌‌انشالله ‌همیشه‌موفق‌و‌سربلند‌باشید👍👍👍👍👍👍🤘🤘🤘🤘

  پاسخ

 • مسعود آزادی

  تاریخ : 17 - می - 2020

  بسیار عالی و زیبا

  پاسخ

ارسال دیدگاه

سیاست

 • گچساران همچنان در شور انتخابات

  یادداشت؛شهاب الدین بهرامی تب و تاب انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم در گچساران با شدت بیشتری در حال اوج گرفتن است که جهت گیری ها و عکس العمل های داوطلبان ،از هم اکنون خبر…

 • مروری برانتخابات سمیرم

  یادداشت؛ انتخابات حوزه سمیرم پرهیجان ترین انتخابات در میان تمام حوزه های انتخاباتی دردور دوم بود ،باتوجه به حساسیت منطقه واقوام مختلف دراین شهرستان واطراف آن دراین بی انگیزگی مردم بخاطرمشکلات اقتصادی ولی دوکاندیدمحترم اقای…

 • پیام تبریک زهره فولادی وندا به دکتر سلیمی و مردم سمیرم

  خانم زهره فولادی وندا کاندیدای دور یازدهم مجلس در شهرستان گچساران با ارسال پیامی پیروزی دکتر سلیمی در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی و ورود مجدد وی به بهارستان را تبریک گفت. به نام…

 • کلید فتح سمیرم همچنان در دستان سلیمی

  سلیمی با پیروزی در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بار دوم نماینده حوزه سمیرم شد. به گزارش میلاتی نیوز ، بنا بر اخبار واصله دکتر اصغر سلیمی با کسب حداکثر آرا در حوزه…

 • اعلام حمایت دکتر نواب قائدی از دکتر سلیمی

  دکتر نواب قائدی حمایت خود را از دکتر سلیمی اعلام داشت. به گزارش میلاتی نیوز ، دکتر نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز که از افراد صاحب نفوذ…

فرهنگی

 • جانی خان قشلاقی رحیمی بار سفر را بست

  یادداشتی در سوگ از دست دادن بزرگمردی از ایل .... انّا لله و انّا الیه راجعون چه تلخ بود این خبر! چه زود بود این سفر! چریک بیداردل قشقایی دنیا را پشت سرنهاد و به…

 • گفتگو با یک هنرمند ناشناخته

  مصاحبه گر ؛ضرغامی شاملو تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ سلام وعرض ادب درخدمت یکی ازهنرمندان عزیز کشور هستیم سرکار خانم مرجان ایمانی که درهنر نقاشی بسیار موفق هستند وآثارشان قابل تحسین. توجه شما را به این گفتگو جلب…

 • نتایج سه هفته رقابت بانوان برای کسب عنوان کارافرین برتر کشوری

  خانم عشرت بهمن نڗاد از استان فارس مقام اول را در رقابت های کارآفرینان برتر زنان کشوری کسب کرد. به گزارش میلاتی نیوز ،پس از سه هفته رای گیری از علاقه مندان به هنر صنایع…

 • ولایت پذیری درس بزرگ واقعه عاشورا

  یادداشت ؛علی محمد آقایی عصر ما عصری است که به خاطر حکومت طاغوت ها هزار سال است که عده ای از نور به ظلمات می روند.《والذین کفرو اولیاءُهم الطاغوتُ یُخرِجونَهُم مِنَ النورِ الی الظلمات 》…

 • فرخنده باش کتابی برای نوجوانان

  فرخنده باش نویسنده: فرخنده فرهادی انتشارات: بازتاب‌فرهنگ فرخنده فرهادی، نویسنده و شاعر جوان اهل شیراز است. وی دانش‌آموخته‌ی حسابداری‌‌ست و نخستین کتاب‌ش را تحت عنوانِ “فرخنده باش” در سال ۹۷ در شمارگان هزار نسخه و…